[1]
S. Rakasiwi, A. Salam, E. R. Subhiyakto, I. N. Dewi, D. A. Octaviani, and J. Zeniarja, “Pendampingan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Siswa MI Miftahul Hidayah dengan Sosialisasi Aplikasi Digital”, Community, vol. 4, no. 1, pp. 8-13, Mar. 2024.